ใบตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย 24นิ้ว LASER WELDED ฟันเพชรหนา 4.6 MM. 
ขนาด 24" Diameter 600x4.6x10x/25.4mm. MAX.2,500 RPM 

ราคา 11,500 บาท ตัดลึกได้ 29 CM


ใบตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย 20นิ้ว Sliver Brazing ฟันเพชรหนา 4.2 MM. 
ขนาด 18" Diameter 450x4.2xH12x/25.4mm. 

ราคา 3,900 บาท ตัดลึกได้ 22 CM


ใบตัดจ๊อย ตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย 14นิ้ว ฟันเพชรหนา10 MM. 
ขนาด 14" Diameter 350x25.4x10mm. 

ราคา 5,500 บาท ตัดลึกได้ 16 CM

10 MM.

ใบตัดจ๊อย หนา 10 มิล ตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย


ใบตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย 24นิ้ว Sliver Brazing ฟันเพชรหนา 4.6 MM. 
ขนาด 24" Diameter 600x4.6xH10xT42/25.4mm. 

ราคา 9,500 บาท ตัดลึกได้ถึง 29 CM

ใบตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย 14นิ้ว LASER WELDED ฟันเพชรหนา 3.2 MM. 
ขนาด 14" Diameter 350x3.2x10x/25.4mm. MAX.4,300 RPM 

ราคา 3,200 บาท  ตัดลึกได้ถึง 16 CM


ใบตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย 24นิ้ว LASER WELDED ฟันเพชรหนา 4.2 MM. 
ขนาด 22" Diameter 550x4.6x12x/25.4mm. MAX.2,500 RPM 

ราคา 10,500 บาท ตัดลึกได้ 27 CM


ใบตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย 16นิ้ว LASER WELDED ฟันเพชรหนา 3.6MM. 
ขนาด 16" Diameter 400x3.6x10x/25.4mm. MAX.3,800 RPM 

ราคา 4,200 บาท ตัดลึกได้ถึง 19 CM


ใบตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย 20นิ้ว LASER WELDED ฟันเพชรหนา 4.2 MM. 
ขนาด 20" Diameter 500x4.2x10x/25.4mm. MAX.3,000 RPM 

ราคา 6,500 บาท ตัดลึกได้ถึง 24 CM


ใบตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย 20นิ้ว Sliver Brazing ฟันเพชรหนา 4.2 MM. 
ขนาด 20" Diameter 500x4.2xH10xT36/25.4mm. 

ราคา 4,500 บาท ตัดลึกได้ 24 CM


ใบตัดจ๊อย ตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย 16นิ้ว ฟันเพชรหนา10 MM. 
ขนาด 16" Diameter 400x25.4x10mm. 

ราคา 6,500 บาท ตัดลึกได้ 19 CM

จำหน่ายใบตัดคอนกรีต ตัดถนนยางมะตอย ตัดคอนกรีต คุณภาพดี


ใบตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย 16นิ้ว Sliver Brazing ฟันเพชรหนา 3.4MM. 
ขนาด 16" Diameter 400x3.4xH10xT28/25.4mm. 

ราคา 3,000 บาท ตัดลึกได้ถึง 19 CM

เปิดทุกวัน 8:00 - 19:00 โทร: 02-103-1888 , 084-8888-211


ใบตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย 18นิ้ว LASER WELDED ฟันเพชรหนา 4.2 MM. 
ขนาด 18" Diameter 450x25.4x12mm. MAX.3,800 RPM 

ราคา 5,500 บาท ตัดลึกได้ถึง 22 CM


ใบตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย 20นิ้ว Sliver Brazing ฟันเพชรหนา 4.2 MM. 
ขนาด 22" Diameter 550x4.2xH12x/25.4mm. 

ราคา 7,500 บาท ตัดลึกได้ 27 CM

ขาย เครื่องคอริ่ง CORING คอร์ริ่ง มีประกัน


ใบตัดถนน ตัดคอนกรีต ตัดยางมะตอย 14นิ้ว Sliver Brazing ฟันเพชรหนา 3.2 MM. 
ขนาด 14" Diameter 350x3.2xH10xT24/25.4mm. 

ราคา 1,900 บาท ตัดลึกได้ถึง 14 CM

@coring888